Jdi na obsah Jdi na menu

PIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 13. a 14. května 2019 od 10 do 15 hodin. Formulář žádosti o přijetí dítěte je dostupný ke stažení na webu školy nebo je možné osobní převzetí v MŠ.  K zápisu se dostavte s vyplněnou a lékařem potvrzenou přihláškou, občanským průkazem a rodným listem dítěte. Nově lze podat přihlášku prostřednictvím datové schránky (edmktjw).

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 30.4.2019 od 14 do 16 hodin se koná den otevřených dveří. Jste srdečně zváni.

 

LOGOPEDIE U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Dne 1.4.2019 v 15,30 hodin se v MŠ uskuteční beseda na výše uvedené téma. Besedou bude provázet paní Mgr. Martina Pechová Jahodová - logoped SPC při ZŠ a MŠ logopedická Brno.

Jste srdečně zváni.

 

ŠKOLNÍ ZRALOST
Dne 20. 3. 2019 v 15 hodin se v MŠ uskuteční beseda s paní Mgr. Bezděkovou - učitelkou 1. stupně ZŠ Zachar.
Hlavním tématem této besedy je školní zralost dítěte.
Jste srdečně zváni.