Jdi na obsah Jdi na menu

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, Mateřská škola je od 18.1. do 27.1.2021 UZAVŘENA  z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. 

MŠ bude otevřena na základě dalšího rozhodnutí KHS. 

 

 

 

 

Milí rodiče, přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup

do nového roku.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

 

Vážení rodiče, mateřská škola bude v období od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřena. V novém roce se sejdeme 4.1.2021.

 

Ředitelka mateřské školy dne 24.9.2020 rozhodla o dočasném zrušení všech plánovaných akcí mimo školu a zrušení plánovaných akcí za přítomnosti rodičů a další veřejnosti, a to vzhledem k epidemiologické situaci na kroměřížsku. Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme rodiče a další osoby vstupující do mateřské školy, že od  10.9.2020 vstupuje v platnost povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách školky. Dětí v mš a zaměstnanců školky se tato povinnost netýká. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

 

Od pondělí 21.9.2020 bude dětem při vstupu do mš měřena teplota. Dítko s teplotou 37 st. a vyšší nebude do mš přijato v rámci zajištění zdraví ostatních.

Děkujeme za pochopení.
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou dne 7.9.2020 v 16 hodin. Těšíme se na společné setkání.

Rouška není nutností.

 

SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Ředitelka mateřské školy zve rodiče nově přijatých dětí ke krátkému setkání za účelem sdělení základních informací před nástupem dětí do mateřské školy. Setkání proběhne dne 29.6.2020 v 16 hodin (třída Berušky).

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky zápisu 2020-2021.pdf

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 25.5.2020 bude provoz školy obnoven. Prosím, seznamte se s podmínkami nástupu dětí do mateřské školy.

Čestné prohlášení při nástupu do MŠ.pdf

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY.pdf

Věřím, že Vám školka chyběla, ale nyní je třeba dbát mimořádných opatření. Předem děkujeme za pochopení a moc se na všechny těšíme.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 12. a 13. května 2020. Vzhledem k aktuálnímu stavu v ČR pozorně čtěte podmínky pro účast na přijímacím řízení.

Pokud nebude na přihlášce potvrzení od pediatra, lze vyjádření lékaře doložit kopií očkovacího průkazu dítěte spolu s čestným prohlášením:

"Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. XXXXXXX, se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podpis zákonného zástupce, datum."

 

Přihlášku do MŠ si lze stáhnout na webu školy v sekci dokumenty: Žádost o přijetí dítěte do MŠ - nebo vyzvednout v obchodě ve Vážanech.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu dítěte a očkovacího průkazu dítěte lze do MŠ doručit:

1) poštou na adresu MŠ Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

                                 Osvoboditelů 60, 767 01 Kroměříž

2) vložením do poštovní schránky MŠ

3) datovou schránkou na adresu DS: edmktjw

4) elektronicky mailem na: ms.osvoboditelu@ms-kromeriz.cz - žádost musí být opatřena elektronickým podpisem zákonného zástupce!!!

5) osobně po předchozí telefonické dohodě s paní ředitelkou (tel.: 774 041 484pouze v nejnutnějším případě.

 

To vše nejpozději do 16. května 2020

Po zaevidování přihlášky bude zákonný zástupce kontaktován prostřednictvím mailu (prosím o čitelný rukopis) o registračním čísle přihlášky, které bude využíváno i pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na vývěsce a  webu školy www.ms-vazany.cz 12.6.2020 a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude oznámeno zákonnému zástupci také písemně doporučenou poštou na kontaktní adresu zákonného zástupce.

V případě dotazů se obracejte na paní ředitelku MŠ prostřednictvím mailu či telefonicky na čísle 774 041 484.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Kritéria pro přijetí 2020-21.pdf

 

Mateřská škola zajišťující neodkladné hlídání dětí:

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, tel. na paní ředitelku 727 969 574

 

V případě dalších dotazů se, prosím, obracejte na ředitelku školy:

ms.osvoboditelu@ms-kromeriz.cz

774 041 484

 

Pokud má někdo z rodičů zájem o vydání žádosti o OČR, kontaktujte, prosím, ředitelku školy na mail:

ms.osvoboditelu@ms-kromeriz.cz

 

Oznámení o uzavření mateřské školy

Uzavření MŠ z důvodu přerušení provozu (SARS-CoV-2).pdf

Uzavreni_MS (1)Město Kroměříž.pdf

 

Mimořádná vládní opatření

Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1 (1).pdf

Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1 (1).pdf

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky.pdf

dopis starosty - mateřské školy.pdf

 

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví

MO ministra zdravotnictví.pdf

MO ministra zdravotnictvi II.pdf

 

Vážení rodiče, dodržujte, prosím, aktuální pokyny a pokud se s dětmi vracíte z pobytu v postižených oblastech Corona virem, zůstaňte v domácí 14 - ti denní karanténě. Veškeré epidemiologické kontakty jsou uvedeny níže.

Vyjádření KHS Zlín

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.

 

Mgr. Ivana Lukašíková

 

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

ID datové schránky: xwsai7r

tel.: 577 006 733

mob.: 724 292 190

www.khszlin.cz

 

 

 

Na základě závěrů  konané Ústřední epidemiologické komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokument. Prosím počítejte s dalšími aktualizacemi podle epidemiologické situace. V příloze je i edukační leták k základním zásadám. Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.

Velmi důrazně žádáme rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (kašel, rýma, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ.

V případě podezření na respirační onemocnění nebude dítě ráno přijato učitelkou do MŠ.

 

Informace naleznete také na:

                                                                          https://www.mesto-kromeriz.cz/

                                                                                       www.khszlin.cz

Info KHS.pdf

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací.pdf