Jdi na obsah Jdi na menu

Zájmové činnosti

 

Veselé pískání a zdravé dýchání - Starší děti mají možnost účastnit se výuky na zobcovou flétnu. Výuka probíhá každý den před obědem v rozpětí 10 - 15 min.  Děti se naučí správně dýchat, rytmizovat, zpívat a hrát jednoduché písničky. Výuku provádí učitelky z mateřské školy, děti jsou rozděleny do skupin na začátečníky a pokročilé. Rodiče jsou formou nástěnky průběžně seznamováni s učivem. Flétnový projekt vede paní učitelka Mgr. Michaela Řezáčová.

 

Kondiční cvičení - Spolupracujeme se sportovním klubem DRÁČEK při TJ Slavia Kroměříž a chodíme cvičit každých 14 dní do velké tělocvičny pod vedením pana trenéra Jiřího Krále.  Děti potřebují batoh, cvičební úbor a pití. Další cvičení bude vždy v úterý v lichém týdnu.

 

Logopedie - Na škole probíhá v každé třídě logopedický projekt. ověřený logopedkou SPC Mgr. Martinou Jahodovou Pechovou. Logopedickou prevenci provádějí učitelky s osvědčením logopedické asistentky.

 

Polytechnika . dle zpracovaného projektu se děti učí orientovat v technickém světě, porozumět mu a poznávají vše okolo aktivně. Často zařazujeme různé pokusy s vodou a barvou, se sněhem a ledem, děti zkoumají, co je lehčí, těžší, poznávají práci s magnetem, tvoří s kinetickým pískem, skládají z papíru a poznávají působení světa fyziky. Všechny tyto aktivity jsou důležité pro získávání názorů na základě individuální zkušenosti.

 

Starujeme do školy - projekt je soustředěn na intenzivní přípravu dětí do základní školy. Zahájení projektu je vždy v lednu aktuálního roku a trvá po dobu pěti měsíců. Při práci s dětmi je věnována pozornost zejména na grafomotoriku, jemnou motoriku, předmatematické a předčtenářské dovednosti, obratnost a sociální dovednosti.