Jdi na obsah Jdi na menu
 

 


ZÁPIS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KROMĚŘÍŽ, 
OSVOBODITELŮ 60

 

V termínu od 2. do 16.5.2021 proběhne 
zápis do mateřské školy. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu mohou zákonní zástupci postupovat dle uvedených pokynů:

 

Dokumenty, které zákonný zástupce  osobně předloží nebo zašle jako přílohu: 

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ ( v sekci DOKUMENTY  )
 • Součástí žádosti je potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže  očkování podrobit pro kontraindikaci ( § 50 zákon o ochraně veřejného zdraví ). Tato povinnost se netýká dítěte, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání - starší 5-ti let. 
 • Rodný list dítěte - kopie

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 • osobně po předchozí telefonické domluvě ( 573 337 651777 304 276 ) 
 • emailem podepsaným elektronickým podpisem zákonného zástupce ( ms.osvoboditelu@km-kromeriz.cz )
 • datovou schránkou ( edmktjw )
 • poštou - rozhodující je datum podání na poštu

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy ms.osvoboditelu@km-kromeriz.cz, 777 304 276.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 

KRITÉRIA

BODY

 1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 včetně trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

 

12

 1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ a věk minimálně 4 roky k 31.8.2021

 

10

 1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ a věk minimálně 3 roky k 31.8.2021

 

8

 1.  

             4 roky dosažené k 31.8.2021

5

 

3 roky dosažené k 31.8.2021

4

 

              2,5 roku dosažené k 31.8.2021

3

 1. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se zde i nadále vzdělávat v následujícím školním roce 2021/2022

 

1

 

 

Každému žadateli ( dítěti ) budou přiděleny body za splnění kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatele se stejným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození ( od nejstaršího po nejmladší ).